Wczytuję dane...
Wymiany / zwroty / reklamacje

Wymiany obrączek

W celu dokonania wymiany obrączki na inny rozmiar, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem:

http://markizasklep.website.pl/formularzwymiany/form.php

Reklamacje

Ustawowy termin zgłoszenia reklamacji, na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) reklamację z tytułu rękojmi powinieneś złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady (niemniej najlepiej zgłosić ją zaraz po wykryciu), w przeciwnym wypadku nastąpi przedawnienie roszczenia. 


Do przesyłki reklamacyjnej należy załączyć opis wady produktu. 

W ciągu 14 dni skontaktujemy się w celu rozwiązania problemu.

W przypadku, gdy wady wynikają z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i  odesłany Klientowi (koszt takiej przesyłki pokrywa nasza firma). W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu (uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania), firma Markiza Pracownia Złotnicza Jacek Kowalski skontaktuje się z Klientem, w celu poinformowania go o kosztach ewentualnej naprawy, wykonanej w formie zlecenia usługi odpłatnej.

Zwroty

Warunki zwrotów opisane zostały w regulaminie sklepu  § 7 Prawo odstąpienia. Regulamin dostępny pod adresem:

https://markizasklep.pl/regulamin